sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Quốc Thoại
Hotline
0919 920 493 - 0901 51 81 39

Máy móc và thiết bị bê tông

A Xe bơm cần động C8 - 39m
A Xe bơm cần động C8 - 39m
Xe bơm bê tông cần động
Xe bơm bê tông cần động
A Xe bơm cần động C8 - 30m
A Xe bơm cần động C8 - 30m
A Xe bơm cần động C8 - 37m
A Xe bơm cần động C8 - 37m
Bơm bê tông tĩnh - động cơ điện và diesel
Bơm bê tông tĩnh - động c)...
Bơm bê tông tự hành động C6
Bơm bê tông tự hành động C6
Trạm trộn bê tông động C
Trạm trộn bê tông động C
Trạm trộn bê tông động F8
Trạm trộn bê tông động F8
Trạm trộn bê tông động G
Trạm trộn bê tông động G
Xe trộn bê tông 4m3 - 6m3
Xe trộn bê tông 4m3 - 6m3
Xe trộn bê tông 10m3
Xe trộn bê tông 10m3